Liceum Ogólnokształcące nr I

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Data Wydarzenie
I półrocze
24.08.2022 Spotkanie z Rodzicami uczniów klas pierwszych
01.09.2022 Inauguracja roku szkolnego 2022/2023                                                                             Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
09/10. 2022 Obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych w Zawoi:

I turnus : 19.-20.09.2022 : klasa 1a, 1g

II. turnus: 26-27.09.2022: klasa 1b, 1c

III turnus 28.-29.09.2022 ; klasa 1d, 1e

IV turnus: 3-4.10.2022: klasa 1f

14.09.2022 Spotkania z Rodzicami
13.10.2022 Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
14.10.2022 Dzień Edukacji Narodowej.
10.11.2022 Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
23.11.2022 Wywiadówki śródroczne.
21.12..2022 Zatwierdzenie wyników klasyfikacji śródrocznej.
22.12.2022 Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkania wigilijne w klasach.
23 -31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
31.12.2022 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w I półroczu
II półrocze
11.01.2023 Konferencja plenarna
11.01.2023 Spotkania z Rodzicami
30.01.2023 –12.02.2023 Ferie zimowe
06.- 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
12.04.2023 Wywiadówki śródroczne
12.04.2023 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych
12.04.2023 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania w klasach czwartych
20.04.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach czwartych
21.- 25.04.2023 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
26.04.2023 Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas czwartych
28.04. 2023 Zakończenie nauki dla uczniów klas czwartych
 04-23. 05.2023 Egzamin maturalny.
07.06.2023 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
07.06.2023 Poinformowanie Rodziców o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz oceny nieodpowiedniej i nagannej z zachowania
do 15.06.2023 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach drugich i pierwszych
16 -20.06.2023 Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
21.06.2023 Konferencja klasyfikacyjna uczniów
23.06.2023 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
24. -31.08.2023 Ferie letnie
07.- 08.2023 Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024
08.2023 Egzaminy poprawkowe
01.09.2023 Inauguracja roku szkolnego 2023/2024
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

PLANOWANE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

31.10.2022 – poniedziałek.

02.05.2022 – wtorek

04 – 09.05.2023 – pisemne egzaminy maturalne

08.06.2023 – piątek po Bożym Ciele

22.06.2023 – czwartek