Liceum Ogólnokształcące nr I

Stypendia

 

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacane będą w dniach 13 – 24.07.2020 w Sekretariacie Uczniowskim Liceum.  ( nr telefonu 33 – 874 – 22-32 )