Liceum Ogólnokształcące nr I

Stypendium

Stypendia za wyniki w nauce za I półrocze do odebrania w szkole, w sekretariacie uczniowskim od jutra (8.02.2022r.) od godz.9.00.
Gratulujemy wyników.