Liceum Ogólnokształcące nr I

Szanowni Nauczyciele,

 

  1. Przypominamy, że w środę o godz. 14.00 zaplanowaliśmy zebranie Rady Pedagogicznej.

Zajęcia w tym dniu nie będą skrócone. Lekcję 8 należy odpracować w terminie ustalonym z uczniami – najpóźniej do 17 maja.

Porządek zebrania:

  1. Klasyfikacja końcowa uczniów klas III; szkolenie przed egzaminem maturalnym, sprawy bieżące – 14.00 – 14.55
  2. Szkolenie na temat nowej podstawy programowej i kompetencji kluczowych – 15.00- 19.00 (szkolenie poprowadzi wykładowca Instytutu Kształcenia Eko-Tur)

2. Wychowawcy klas III zobowiązani są przygotować następujące dane: średnia ocen klasy, frekwencja za II półrocze, frekwencja za cały rok szkolny; wykaz uczniów a) ze średnią od 4.00 do 4, 74 oraz b) ze średnią 4,75 i powyżej ( odrębnie: z III klasy i na świadectwie ukończenia szkoły); zestawienie ocen z zachowania; informacja na temat uczniów objętych pomocą pedagogiczno-psychologiczną.

3. Świadectwa należy wydrukować w czwartek ( od 7.00 do 14.00 ), złożyć – opieczętowane- w kancelarii do godz. 14.00 i odebrać -podpisane –o godz. 15.00.

4. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie uroczystości zakończenia klas III:
– p. K. Głuc ( klasy III), p.S. Baran (klasy II), p. M.Polak ( SU – prowadzenie apelu), p. J.Hadka ( poczet sztandarowy) – próby w terminie ustalonym z uczniami

– nauczyciele, którzy wytypowali uczniów do wyróżnień ( czwartek– sprawdzenie dyplomów, statuetek i nagród w gabinecie wicedyrektora; piątek – przygotowanie na hali sportowej)
– nauczyciele WF ( przygotowanie hali sportowej – krzesła, stoliki, nagłośnienie).

5. We wtorek -23.04- dyrekcja, pracownicy administracji i obsługi pracują od 7.00 do 15.00