Liceum Ogólnokształcące nr I

Talentowisko

Zapraszamy do udziału w programie Banku Spółdzielczego „TalentowiSKO

Inkubator szkolnych biznesów, dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych;

Szczegółowe zasady konkursów, w tym sposób zgłaszania, czas trwania, działania konkursowe, kryteria oceny oraz nagrody zostały określone w Regulaminach Konkursów oraz Regulaminach Komisji Konkursowych.

Regulaminy Konkursów są ogólnodostępne na stronie www.talentoiwsko.pl.

Uczniów zainteresowanych programem prosimy o kontakt z p. Agnieszką Mikołajek

do 5 listopada 2019r.