Liceum Ogólnokształcące nr I

Terminy klasyfikacji

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

CZERWIEC 2019

ZMIANY TERMINÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ!

1. 03.06.2019 Wystawienie przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz przewidywanych ocen nieodpowiednich lub nagannych z zachowania
2. 03.06.2019 Poinformowanie Rodziców / Opiekunów o przewidywanych rocznych ocen niedostatecznych oraz przewidywanych ocen nieodpowiednich lub nagannych z zachowania
3. 03.06.2019 godz.14.30 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
4 13.06.2019 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
5. 14 – 17.06.

2019

Ewentualne egzaminy o podwyższenie oceny rocznej
6. 17.06.2019

godz.15.00

Klasyfikacyjna konferencja roczna
7. 19.06.2019 godz.9.00 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
8. 21.- 28.06.

2019

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020.