Liceum Ogólnokształcące nr I

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego 2019/2020

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych Liceum dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2019/ 20120.

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienia przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.

Od 11 lipca do 16 lipca 2019r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / egzaminu gimnazjalnego

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r.

Nie dotyczy

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 25 kwietnia do 17 czerwca 2019

od 11 do 30 lipca 2019r.

4. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 czerwca 2019

godz. 12.00

31 lipca 2109

godz. 12.00

5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie:

  • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • karta zdrowia

10 lipca 2019

godz. 12.00

22 sierpnia 2019r

godz. 12.00

6. Spotkania z rodziców i uczniów z wychowawcami

10 lipca 2019r.

godz. 12.30

Nie dotyczy