Liceum Ogólnokształcące nr I

Uwaga!!!

Konkurs organizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie legislacyjnym dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.”

       Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa, przy jednoczesnej aktywizacji i mobilizacji młodzieży do współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości. Poza walorem typowo edukacyjnym konkurs daje również uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego, co przyczyni się do poszerzenia wiedzy o procesie legislacyjnym w aspekcie praktycznym.

 Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego. 

Nagrody w konkursie:

nagroda I stopnia – 3 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 1 000 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

nagroda II stopnia – 2 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 750 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

nagroda III stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 500 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

Minister Sprawiedliwości może również przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu. Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku. Szczegóły konkursu i warunki uczestnictwa znajdą Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo