Liceum Ogólnokształcące nr I

UWAGA KANDYDACI DO KLAS PIERWSZYCH!

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia nastąpi 28.06.2019 r., o godzinie 12:00 w sali gimnastycznej.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki, należy złożyć następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej

– oryginał wyniku egzaminu gimnazjalnego/ ósmoklasisty

– kwestionariusz osobowy ( dostępny na stronie internetowej szkoły wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych – koniecznie!)

– dwa zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie; imię ,nazwisko, klasa o wymiarach 30mm x 42mm (koniecznie!)

karta zdrowia wydana przez gimnazjum/szkołę podstawową

Komplet w/w dokumentów można składać
od godziny 12:00 28.06.2019 do 09.07.2019 r. do godz.15:00

ZAPRASZAMY

Kwestionariusz osobowy