Liceum Ogólnokształcące nr I

Uwaga kandydaci do klasy pierwszej

Publikacja list uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 nastąpi 12.08.2020 godz. 10.00 (sala gimnastyczna Liceum).

Listy osób zakwalifikowanych będą także opublikowane w tym dniu na stronie internetowej szkoły.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole:  12 – 18.08.2020r.

Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w  szkole, należy złożyć następujące dokumenty:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginał wyniku egzaminu ósmoklasisty

– kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie internetowej szkoły wypełniony i podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych – koniecznie!) – kwestionariusz osobowy.docx

– dwa zdjęcia legitymacyjne opisane na odwrocie; imię ,nazwisko, klasa 

– karta zdrowia wydana przez szkołę podstawową

WAŻNE!

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do klasy pierwszej, a chcą podjąć naukę w naszej szkole proszone są o kontakt z Dyrekcją Szkoły  w dniu opublikowania listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.