Liceum Ogólnokształcące nr I

UWAGA MATURZYŚCI!!!

  1. Osoby, które wyrażają chęć przystąpienia do ustnych egzaminów maturalnych 2020 są zobowiązanie zgłosić ten fakt do Dyrektora szkoły nie później niż do 25 maja 2020r. ( dotyczy osób, które aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, albo – są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.)
  2. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa (maseczką lub przyłbicą)  powinna zostać zgłoszona Dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r.