Liceum Ogólnokształcące nr I

Warsztaty z doradztwa zawodowego

16 listopada w naszej szkole odbyły się wykłady i warsztaty przeprowadzone przez przedstawicieli Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Główna tematyka spotkań dotyczyła: odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberprzemocy, a także kwesti związanych z wykonywaniem zawodu policjanta i strażaka. Podczas warsztatów przedstawiono również zasady udzielania pierwszej pomocy.