Liceum Ogólnokształcące nr I

Wiktoria Sala nową Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego!

W dniu 9 listopada 2023 r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Gratulujemy wszystkim kandydatom i kandydatce świetnych wyników. Dziękujemy za zaangażowanie w kampanię, debatę, podczas której mogli wyrazić swoje zdanie, odnieść się do Waszych pytań i swoich postulatów. Nasza społeczność licealna zdała egzamin z demokracji. Dziękujemy, raz jeszcze, Kalinie Mazur, Bartkowi Polakowi i Tymkowi Urbańskiemu za rzetelne prowadzenie i przygotowanie debaty. Poza tym dziękujemy Szkolnej Komisji Wyborczej w składzie: Przewodniczący: Karol Fujak 2G, Wiceprzewodniczący: Kuba Toczek 2G Komisja: Karol Polak 2A, Michał Wróbel 2B, Milena Mikołajek 2C, Oliwia Szablińska 1A. Komisji, która czuwała nad poprawnością przebiegu głosowania i liczyła Wasze głosy.
Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024 Waszymi głosami, została wybrana Wiktoria Sala z klasy 3e, natomiast wiceprzewodniczącym został Bartosz Majcherczyk z klasy 2b.