Liceum Ogólnokształcące nr I

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Przedsiębiorczości.

Przebieg poszczególnych etapów Olimpiady opiera się na metodach sprawdzających zarówno wiedzę, umiejętności, jak i postawy oraz formach zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Rodzaj stosowanych metod uzależniony jest od stopnia Olimpiady – im wyższy, tym większe nastawienie na sprawdzenie umiejętności oraz postaw.

I stopień Olimpiady – eliminacje szkolne (jednoetapowe)
Etap 1. TEST (praca indywidualna)

II stopień Olimpiady – eliminacje okręgowe (dwuetapowe):
Etap 1. TEST (praca indywidualna)
Etap 2. ZADANIE SYTUACYJNE z obroną rozwiązania przed Komisją (praca grupowa)

III stopień Olimpiady – eliminacje centralne (trzyetapowe):
Etap 1. TEST (praca indywidualna)
Etap 2. ELEVATOR PITCH – prezentacje pomysłu na własny biznes z pytaniami Komisji (praca indywidualna)
Etap 3. Quiz „1 z 10″ (praca indywidualna w grupie)

Dwuetapowość II stopnia (eliminacje okręgowe) oraz trzyetapowość III stopnia (eliminacje centralne) Olimpiady Przedsiębiorczości zakładająca, że w pierwszej części zawodnicy wypełniają test, w drugiej zaś stosowane są metody odwołujące się do umiejętności, postaw i zachowań przedsiębiorczych (zadanie sytuacyjne, prezentacja w interakcji z komisją oceniającą) ma zapewnić z jednej strony wysoce zobiektywizowaną formę sprawdzania wiedzy, z drugiej zaś umożliwić komisji ocenę umiejętności i postaw uczestników.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

 1. Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:
  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo.
 2. Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i związany jest z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVI edycji Olimpiady to „Biznes w uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

 • Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
 • Ekologia – ekotrendy i wyzwania ekologiczne
 • Dialog z interesariuszami

Uczniów zainteresowanych uczestnictwem w Olimpiadzie prosimy o kontakt z p. Agnieszką Mikołajek do 6 listopada 2020r. przez e-dziennik.