Liceum Ogólnokształcące nr I

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Komunika MEN w sprawie zawieszenia zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone .Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Komunikat – przeczytaj

Prosimy o dokładne zapoznanie się z komunikatem.

Dodatkowe informacje zostaną przesłane do uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny.