Liceum Ogólnokształcące nr I

  Konkurs Poetycki ,,Nienazwane uczucia”  XV edycja

,,W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć jest celem poezji”

( M. Białoszewski )

  Konkurs Poetycki

,,Nienazwane uczucia”

 XV edycja

 

 Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

 

REGULAMIN KONKURSU 

 1. Konkurs organizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, przeznaczony jest dla twórców poezji w języku polskim; zarówno uczniów jak i dorosłych.
 2. Wiersze konkursowe, których uczestnik jest autorem, które nie były wcześniej nagradzane, będą oceniane w następujących kategoriach:
 3. Uczniowie szkół podstawowych
 4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych
 5. Dorośli
 6. Każdy uczestnik przesyła na adres mailowy: nienazwaneuczucia@poczta.onet.eu do 16 stycznia 2022 roku. dwa pliki w formie załączników:
 • plik z tekstami wierszy
 • plik z kartą uczestnika i zgodą na przetwarzanie danych osobowych (np. zdjęcie lub skan

z podpisem )

 1. Wiersze konkursowe nadesłane w plikach tekstowych (edytowalnych), należy podpisać pseudonimem artystycznym, a także oznaczeniem kategorii konkursowej:

szkoła podstawowa ( K. I ),   szkoła średnia ( K. II ) , dorośli ( K. III ).

Przykład: Stokrotka ( K. II )

 1. NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ: prace nadesłane w formacie PDF lub JPG, pliki wymagające prośby o dostęp,  prace nadesłane po 16 stycznia 2022 roku.
 2. Maksymalna ilość utworów to PIĘĆ wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Tematyka tekstów jest dowolna, zgodnie z sugestią tytułu: ,,Nienazwane uczucia”
 3. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę sprawność warsztatową autorów, oryginalność twórczą.
 4. Jury przyzna nagrody za najlepsze utwory w poszczególnych kategoriach, a także nagrodę specjalną dla tekstu, który otrzyma największą liczbę głosów!  Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.
 5. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone m.in.: na stronach: internetowej i fb liceum, stronie fb konkursu oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Organizatorzy skontaktują się z nagrodzonymi.
 6. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 25 lutego 2022 roku. O formie organizatorzy będą informować na bieżąco. Data i miejsce odbioru nagród mogą ulec zmianie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odczytania nagrodzonych tekstów podczas finału, ich publikacji m.in. na fb stronie konkursu @nienazwaneuczucia, fb stronie liceum lub w prasie i lokalnych portalach internetowych.
 8. Informacji udziela szkolny koordynator: mgr Izabela Korzec ( nienazwaneuczucia@poczta.onet.eu lub fb @nienazwaneuczucia ) ; regulamin konkursu oraz informacje na jego temat zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego  http://losucha.pl/, na fb stronie szkoły, fb stronie konkursu: @nienazwaneuczucia, a także w lokalnych portalach internetowych.

KARTA UCZESTNIKA KONKURSU POETYCKIEGO