Liceum Ogólnokształcące nr I

Powiatowy Konkurs Poetycki,,Nienazwane uczucia”  ( XIII edycja )

,,W moim przekonaniu wyrażanie nienazwanych uczuć jest celem poezji

( M. Białoszewski )

       

 Powiatowy Konkurs Poetycki

,,Nienazwane uczucia”  

( XIII edycja )

 Organizatorzy:

Liceum Ogólnokształcące nr I im. Marii Skłodowskiej Curie

w Suchej Beskidzkiej

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

 

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 1. Konkurs jest organizowany przez: Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej i adresowany do osób tworzących w języku polskim poezję:
 • uczniów szkół z powiatu suskiego ( niezależnie od miejsca zamieszkania ),
 • dorosłych z powiatu suskiego.
 1. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
 2. Uczniowie szkół podstawowych,
 3. Uczniowie szkół ,,średnich” ( ponadpodstawowych/ szkół ponadgimnazjalnych ),
 4. Dorośli.
 5. Wiersze autorskie, które nie były wcześniej publikowane lub nagradzane, należy przesyłać na adres Liceum Ogólnokształcącego nr. I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, ulica płk. T. Semika 1 do 6 grudnia 2019 roku ( piątek ) , z dopiskiem:  KONKURS POETYCKI lub dostarczyć osobiście.
 6. Prace konkursowe napisane w formie wydruków komputerowych w formacie A4 mają być opatrzone ,,godłem słownym”, czyli pseudonimem i powielone w trzech egzemplarzach. Do prac należy dołączyć wersję elektroniczną  CD z nagraniami  wierszy oraz kopertę, w której znajdzie się karta uczestnika konkursu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Każdą stronę z tekstem należy opisać na dole godłem/ pseudonimem artystycznym, np. Sarna oraz oznaczeniem poszczególnych kategorii : szkoła podstawowa ( K. I ),  szkoła średnia ( K. II ) lub  dorośli ( K. III ).

       Przykład: Sarna ( K. II )

 1. Karta uczestnika konkursu powinna znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie, dołączonej do tekstów. Należy ją opisać godlem/pseudonimem i oznaczeniem kategorii Sarna ( K. II ). PRACE  NIESPEŁNIAJĄCE W/W WARUNKÓW NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ!
 2. Maksymalna ilość utworów to TRZY wiersze jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami.
 3. Prace oceni jury, biorąc pod uwagę sprawność warsztatową autorów, oryginalność twórczą.
 4. Jury przyzna  nagrody za najlepsze utwory w poszczególnych kategoriach, a także specjalną, szczęśliwą – 13 nagrodę dla tekstu, który otrzyma największą liczbę głosów!  Jury zastrzega sobie prawo do innego przydziału nagród.
 5. Wyniki konkursu otrzymają szkoły w formie faxu lub telefonicznie, zostaną zamieszczone również na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.
 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 stycznia 2020 roku w Liceum Ogólnokształcącym nr I w Suchej Beskidzkiej o 12.40 (data i miejsce odbioru nagród mogą ulec zmianie). Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Nagrodzone teksty zostaną odczytane podczas finału przez uczestników konkursów recytatorskich.
 7. Informacji udziela szkolny koordynator : mgr Izabela Korzec ( Izabela5@poczta.onet.eu ), regulamin konkursu oraz informacje na jego temat zamieszczone są m.in. na stronie internetowej Liceum Ogólnokształcącego  http://losucha.pl/, na fb stronie konkursu: @nienazwaneuczucia
 8. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Regulamin i karta uczestnika pdf